BREDA - Maatregelen die zijn genomen tegen de droogte blijven voorlopig nog wel gelden. Een woordvoerster van de Unie van Waterschappen heeft dat maandag gezegd naar aanleiding van de eerste regenval in weken.

De zegsvrouw noemde de inspectie van veendijken en beregeningsverboden als voorbeeld. Er is waarschijnlijk meer dan de voorspelde regen nodig om situaties zoals het waterpeil te herstellen, zei ze.

Barbecuen

Op het Veluwemassief en in de Achterhoek heeft de brandweer de hoogste alarmeringscode voor droogte ingetrokken. Parkeren in bermen en bosranden en barbecuen is nu weer toegestaan, al blijft op veel plaatsen voorlopig wel een verbod op open vuur gelden.

Ook de brandweer waarschuwt dat er veel meer hemelwater nodig is voordat de uitgedroogde bos- en heidegebieden weer verzadigd zijn.

Vissterfte

Het waterschap Brabantse Delta kondigde maandag nog nieuwe onttrekkingsverboden aan voor het gebied ten zuiden van Breda. Het waterpeil in de beken is zo laag dat vissterfte en schade aan de oevers dreigt. Het verbod geldt in ieder geval voor de komende drie weken.

Ook in waterschap De Dommel gelden beregeningsverboden. Voor zover bij de Unie bekend zijn dat op dit moment de enige twee plaatsen in Nederland waar boeren deze hinder ondervinden.