DEN HAAG - Het kabinet wil de marechaussee en het leger inzetten om Nederland te beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen. De politie is daar op dit moment niet voldoende op toegerust.

Het demissionaire kabinet-Balkenende vindt de extra maatregelen nodig omdat er een oorlog tegen Irak dreigt, zo laten bronnen rond het kabinet vrijdag weten.

De militairen zullen vooral strategische plekken moeten bewaken zoals tunnels, bruggen, vliegvelden en elektriciteitscentrales. Ook vitale economische centra worden extra beveiligd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Botlek-gebied.

Nationale reserve

De militairen die aan de slag moeten, behoren tot het 3000 man tellende Korps Nationale Reserve. Eenheden van dit Korps waren ook actief in Nederland toen er aanslagen dreigden op tunnels. Dat was na de aanslagen van 11 september 2001 in New York.

De draaiboeken voor mogelijke crises liggen al langer klaar, zeker na 11 september 2001. De plannen worden voortdurend geactualiseerd op basis van dreigingsanalyses van binnenlandse en buitenlandse veiligheidsdiensten. Met een mogelijke oorlog tegen Irak, en de niet-afzijdige houding van Nederland daarbij, is het noodzakelijk met een verhoogd risico rekening te houden. Eerder deze week riep premier Balkenende al op tot extra waakzaamheid.