DEN HAAG - VVD-minister Hoogervorst (Financiën) verwacht dat een nieuw kabinet van CDA en PvdA in nog zwaarder economisch weer dan gedacht van start moet gaan. Uit een onderzoek van Financiën ter voorbereiding van de voorjaarsnota blijkt dat bij verscheidene departementen rekening moet worden gehouden met extra financiële tegenvallers. Maar daarbij gaat het volgens Hoogervorst "niet om vele miljarden".

Eerder werd al bekend dat het nieuwe kabinet 14,5 miljard euro moet bezuinigen om het financieringstekort de komende vier jaar weg te werken. De twee beoogde coalitiepartners zijn verdeeld over het te voeren financiële beleid. Het CDA wil dat het tekort aan het eind van de nieuwe regeerperiode hoe dan ook is verdwenen, de PvdA heeft zich daar nog niet op vastgelegd.

Don en Wellink

Vrijdag komen directeur Don van het Centraal Planbureau en president Wellink van De Nederlandsche Bank op bezoek bij de informateurs Donner en Leijnse en de onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA). Zij zullen een toelichting geven op de moeilijke financieel-economische vooruitzichten die het nieuwe kabinet wachten. Maandag worden werkgevers en werknemers bij de informateurs verwacht.

De financiële problemen kwamen donderdag nog niet echt aan de orde bij de eerste echte onderhandelingen van CDA en PvdA. Het was de eerste dag dat ook informateur Leijnse (PvdA) aanschoof naast Donner (CDA). Onder leiding van dit tweetal zetten Balkenende en Bos vooral hun wederzijdse standpunten op een rij.

"We hebben niet echt onderhandeld", zei Balkenende donderdagmiddag na afloop van "een constructief gesprek". Volgens Bos zijn er "veel dingen die CDA en PvdA samen willen bereiken", maar hebben de onderhandelaars "ook de verschillen niet onder stoelen of banken geschoven".

Motto

Donderdagochtend had Balkenende al een suggestie gedaan voor het kabinetsmotto: Verandering voor kracht en kwaliteit. Volgens de CDA-leider spreekt die leus over de veranderingen in het beleid die nodig zijn. "Daarnaast gaat het om de kracht van de economie en de kwaliteit van zorg, onderwijs en veiligheid", legde hij donderdagmiddag uit.

De eerste dag van de onderhandelingen tussen CDA en PvdA was vooral bedoeld om een agenda op te stellen voor de rest van de besprekingen. Ook wisselden Balkenende en Bos hun visies over onder meer de rol van de overheid en wat aan burgers en maatschappelijke organisaties kan worden overgelaten. Volgens ingewijden waren de onderhandelaars het daar in grote lijnen over eens.

Balkenende nam donderdag vice-fractievoorzitter Verhagen mee. Die moet de fractie de komende kabinetsperiode gaan leiden en zal bij alle gesprekken aanwezig zijn. Bos is van plan verscheidene fractieleden mee te tronen. Wie hij meeneemt is afhankelijk van het onderwerp. Donderdag had hij Bussemaker bij zich. Zij voerde al tijdens Paars-2 verkennende gesprekken met CDA'ers over samenwerking.