GULU - Nederland gaat extra bijdragen aan het vredesproces en de wederopbouw in Uganda. Het gaat in totaal om enkele miljoenen euro. Dat heeft minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) zaterdag gezegd na zijn tweedaagse bezoek aan het arme land in het oosten van Afrika.

Nederland is al een van de grootste donoren van Uganda, met name op het gebied van onderwijs en veiligheid.

Uganda staat op het punt van een doorbraak in het al twintig jaar durende gewelddadige conflict in het noorden van het land. Daar zaait het beruchte Verzetsleger van de Heer (LRA) dood en verderf onder de bevolking.

De rebellengroepering van Joseph Kony heeft naar schatting 20.000 kinderen ontvoerd die mee moeten vechten of worden verkracht.

Hobbel

De afgelopen maanden hebben de regering van Uganda, de LRA en de regering van Zuid-Sudan intensieve vredesbesprekingen gevoerd. Twee van de vijf onderhandelingspunten zijn bijna genomen. De derde, verzoening en gerechtigheid, is de volgende hobbel.

Het Internationale Strafhof (ICC) wil Kony en vier andere LRA-leiders berechten voor hun misdaden. Deze eis zou het vredesoverleg kunnen doorkruisen.

Baat

Het vredesoverleg vindt plaats in Juba, in Zuid-Sudan. Dat buurland heeft baat bij vrede, omdat Uganda de rebellen heeft verjaagd naar zuidelijk Sudan.

Nederland steunt de vredesbesprekingen al met bijna een miljoen euro, zodat alle delegaties steeds naar Juba kunnen komen. Koenders is hoopvol gestemd en verdubbelt dit bedrag. Volgens hem is een vredesakkoord nog nooit zo dichtbij geweest.

Wederopbouw

Daarnaast wil Nederland extra bijdragen aan de wederopbouw van Noord-Uganda, wat nodig is als de vele tienduizenden gevluchte Ugandezen terugkeren naar hun eigen gebied. Voordat Koenders over de brug komt, hij denkt aan 5 miljoen euro, wil hij eerst een plan dat op de lokale situatie is toegespitst en uitvoerbaar is.

Opmerkelijk is dat de bevolking in Noord-Uganda zelf bereid is tot grote offers om het geweld te doen beëindigen. Rebellen zouden mogen terugkeren in de gemeenschap, zo geven maatschappelijke organisaties en regionale leiders aan.

Oewoud

Er bestaan al projecten voor honderden jongeren die soms na vele jaren aan hun gedwongen leven in het oerwoud wisten te ontsnappen. Nederland is de grootste donor voor deze kinderprojecten.

De internationale gemeenschap vindt echter wel dat er een vorm van berechting van de LRA moet komen. Districtsfunctionaris Norbert Mao van Noord-Uganda pleit voor een onafhankelijk nationaal tribunaal. Niet alleen de LRA-top maar ook foute militairen moeten daar verantwoording afleggen.

Minister Koenders noemt deze zoektocht van Uganda naar een juridisch afdoende oplossing interessant.

Koenders gaat zondag naar Sudan voor een driedaags bezoek. Hier brengt hij onder meer een bezoek aan Darfur.