LONDEN - Tony Blair vertrouwt erop dat hij Frankrijk, Rusland en andere landen die twijfelen aan een militaire operatie tegen Irak mee kan krijgen als dat land zijn ontwapeningsverplichtingen niet nakomt. Dat zei hij donderdagavond in het tv-programma Newsnight van de BBC.

Londen en Washington behouden zich het recht voor Irak aan te vallen zonder een tweede VN-resolutie als een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn vetorecht gebruikt. "Ik denk niet dat dat zal gebeuren", zei Blair. "Ik denkt niet dat we in een situatie met veto's zullen belanden."

De VS en Groot-Brittannië zeggen dat Irak massavernietigingswapens heeft, wat in strijd is met VN-resoluties waarin wordt geëist dat Irak die vernietigt. Volgens Blair zijn Frankrijk, Rusland en China het met de VS en Groot-Brittannië eens dat Irak ontwapend moet worden. "De enige kwestie tussen ons is wanneer je tot het oordeel komt dat de inspecteurs dat niet kunnen", aldus Blair.