AMSTERDAM - Abortus is een medische handeling. Schrap abortus uit het Wetboek van Strafrecht, net als in Canada. Dat schrijft directeur Margreet de Boer van het Clara Wichmann Instituut namens zestien vrouwen- en gezondheidsorganisaties donderdag in een brief aan de kabinetsinformateurs.

Naar verwachting komt het ministerie van Volksgezondheid over een maand met de lang verwachtte evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap, zoals de 22 jaar oude Abortuswet formeel heet. De huidige abortuswet was 22 jaar geleden al een moeizaam tot stand gekomen compromis tussen voorstanders en het CDA. CDA-leider Balkenende wilde zich voor de verkiezingen niet verbinden aan de belofte dat hij de wet zou terugdraaien en abortus zou verbieden. Hij zei de evaluatie van de wet te willen afwachten.

Abortuspil

De Boer en de ondertekenende organisaties grijpen de evaluatie van de Abortuswet aan voor een pleidooi om een aantal regels uit die wet juist te versoepelen. Ze willen een onderzoek naar de voor- en nadelen van verstrekking van de zogenoemde abortuspil door de huisarts.

Bedenktijd overbodig

Verder stellen ze dat de verplichting van vijf dagen bedenktijd overbodig is. "Als vrouwen daar behoefte aan hebben is daar ruimte voor. Het hoeft hen niet opgedrongen te worden." Ook de verplichte bespreking van alternatieven voor zwangerschapsafbreking is wat hen betreft niet altijd nodig. Bij vrouwen met een overtuigd abortusverzoek is dat strijdig met kwalitatief goede hulpverlening, schrijven ze.

Hetzelfde geldt wat hen betreft soms ook voor het expliciet aan de orde moeten stellen van de "verantwoordelijkheid voor ongeboren leven", zoals dat nu in de wet staat. Dit brengt het gevaar met zich mee dat vrouwen in een kwetsbare situatie onnodig extra worden belast.

'Gebrek seksuele voorlichting'

Volgens de organisaties neemt het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschappen en abortussen in Nederland toe. Dat gebeurt vooral bij tieners, allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers. Maar ook autochtone Nederlanders vrijen onveilig, stellen zij. De Boer wijt dit aan gebrekkige seksuele voorlichting en slechte toegankelijkheid tot anticonceptiemiddelen. Zij pleit dan ook voor verbetering.