TILBURG - Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) wil in Nederland meer Veiligheidshuizen of varianten daarop. Dat zei hij vrijdag tijdens zijn bezoek aan het Veiligheidshuis Tilburg dat er na vier jaar voor heeft gezorgd dat jongeren de helft minder recidiveren.

In het Veiligheidshuis in Tilburg werken instanties als het Openbaar Ministerie, de politie, de reclassering, Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar samen in een gebouw om er voor te zorgen dat jongeren niet in herhaling vallen.

Lijnen

Het voordeel van het feit dat alle mensen in een gebouw zitten, zo zegt de minister, is dat de lijnen kort zijn en alle kennis over een delinquent op één plek is, waardoor de begeleiding zo optimaal mogelijk kan.

Kosten

Hirsch Ballin wil het project met andere initiatieven vergelijken en komen tot één goede aanpak. Wat dat gaat kosten, kan hij niet zeggen. "Wel is dit een van de speerpunten in het kabinet, maar we moeten het eerst behandelen."