APELDOORN - Nederlanders zijn positiever gaan denken over Duitsers. Dat blijkt uit een onderzoek van de zeven regionale dagbladen van Wegener en Intomart GfK onder vijfhonderd Nederlanders.

Centrale vraag was hoe Nederlanders anno 2007 tegen Duitsers aankijken en of zij welkom zijn bij de herdenkingen.

Van de respondenten zegt 32 procent de laatste tien jaar positiever over Duitsland te zijn gaan denken. Duitsland krijgt het rapportcijfer 6,8. Duitsers zijn voor de ondervraagden vooral vriendelijke en trotse harde werkers.

Terughoudender

Nederlanders dichten zichzelf in grote lijnen dezelfde karaktereigenschappen toe als de Duitsers zouden hebben. Ruim de helft (53 procent) vindt dat Duitsland en Nederland binnen Europa samen moeten optrekken. Slechts een op de tien ondervraagden vindt van niet. De jongere generaties zijn wat terughoudender.

Duitsers zijn welkom bij de dodenherdenkingen vrijdag, vindt 73 procent van de Nederlanders. Van 70 procent van de voorstanders van een gezamenlijke herdenking mogen daar Duitse (oud-)militairen bij aanwezig zijn. Wel neemt de gastvrijheid rond de herdenkingen af naarmate de geënquêteerden ouder zijn; voor 15 procent zijn Duitsers niet welkom.

Afschaffen

De dodenherdenking moet ook in de toekomst op de huidige manier plaatsvinden, vindt 80 procent. Slechts 7 procent wil de herdenking helemaal afschaffen en 13 procent wil de herdenking tot één keer in de vijf jaar beperken.