SCHIPHOL - De opdracht van minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Integratie om dit jaar 18.000 en volgend jaar 24.000 vreemdelingen ons land uit te zetten, is onverantwoord. De situatie op Schiphol laat dat niet toe. Dat is de overtuiging van voorzitter H. Busker van de Marechausseevereniging, de belangenorganisatie van de marechaussees.

Hij meent dat er op de luchthaven al enkele jaren een onveilige en onwerkbare situatie heerst voor de marechaussee bij het uitzetten van vreemdelingen. Hierdoor is de veiligheid van zowel de marechaussees als de uit te zetten vreemdelingen in gevaar. "Er is een onwerkbare situatie ontstaan", meent Busker. De nu beschikbare ruimte is veel te klein om de stroom vreemdelingen verantwoord en veilig te verwerken.

Veiligheid

Vooral de situatie op het bureau verwijderingen, waar de vreemdelingen voor hun uitzetting binnenkomen, is al enkele jaren nijpend. "Voor zowel de eigen mensen als de vreemdelingen is de veiligheid in de omstreden ruimte niet altijd te waarborgen", stelt Busker. Op drukke momenten is de veiligheid ver beneden aanvaardbaar peil. Naast vreemdelingen met een criminele achtergrond komen daar ook uit te zetten gezinnen terecht.

Hectiek

"Het komt met enige regelmaat voor dat de veiligheid in het geding komt, omdat er te veel mensen binnen zijn of opeens binnenkomen. Alles loopt dan op een kleine oppervlakte door elkaar en verlies je de controle", zegt een betrokkene die niet met name genoemd wil worden. Door de hectiek komt het volgens hem ook nog wel eens voor dat de veiligheidsregels niet altijd even strikt worden nageleefd.

Woordvoerder E. Mulder van de Koninklijke Marechaussee erkent dat de veiligheid in deze ruimte niet altijd is, zoals die zou moeten zijn. Hij verwacht echter dat het bureau verwijdering nu snel wordt aangepast.

Marechaussee

Busker heeft zijn leden inmiddels geadviseerd alleen te doen, wat verantwoord is. "Van de marechaussees wordt verwacht dat ze de uitzettingen loyaal doen. Dat terwijl er onder erbarmelijke omstandigheden moet worden gewerkt", stelt hij.

"Alleen door de loyaliteit van de mensen en de hoge mate van professionaliteit is een excessieve toename van het aantal geweldsincidenten tot nu toe uitgebleven. De gebrekkige infrastructuur is niet afgestemd op het uitvoeren van deze taak en geeft geen ruimte om bijvoorbeeld agressieve vreemdelingen van elkaar te scheiden."

De voorman van de Marechausseevereniging zegt dat zowel de veiligheid van de marechaussees als van de uit te zetten illegalen en asielzoekers, niet kan worden gegarandeerd als de ontstane situatie niet verbetert. "Wij roepen onze leden op hun eigen veiligheid en die van vreemdelingen te stellen boven de onverantwoordelijke eis om veel meer vreemdelingen uit te zetten."

Volgens een woordvoerder van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zijn er zeer recent afspraken met de marechaussee gemaakt over het uitbreiden van de faciliteiten. Deze afspraken moeten het mogelijk maken de doelstelling van Nawijn te halen.

Busker: "Wij vragen al sinds 1993 om het verbeteren van de faciliteiten en de veiligheid. Ik moet het eerst werkelijk zien gebeuren."