NAIROBI/BRAZZAVILLE - In Congo-Brazzaville zijn de afgelopen maand zeker zestien mensen overleden door het ebolavirus. Dit hebben de gezondheidsautoriteiten van Congo donderdag gemeld.

Gevreesd wordt dat de dodelijke aandoening, waartegen tot nu toe geen medicijn of vaccin op de markt is, zich verder zal verspreiden.

De uitbraak in Congo deed zich voor rond de dorpen Kele en Mbou. Onderzoek heeft uitgewezen dat de dorpelingen ziek zijn geworden na het eten van vlees van gorilla's die het ebolavirus onder de leden hadden. Voorlopig is er geen gevaar voor de 800 kilometer verder liggende hoofdstad Brazzaville.

Tachtig procent van de mensen die ziek worden door ebola, overlijdt. De slachtoffers krijgen hoge koorts, zweren en inwendige bloedingen.