BRUSSEL - De Europese Ombudsman ontving vorig jaar 3830 klachten van Europese burgers, bedrijven en organisaties. Dat is 2 procent minder dan het jaar ervoor.Het aantal klachten van Nederlanders steeg licht: van 103 naar 106. Dat blijkt uit het jaarrapport dat de Europese Ombudsman donderdag presenteert.

In totaal voerde de Ombudsman 582 onderzoeken uit, waarvan tweederde te maken had met de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. De Ombudsman is niet bevoegd om nationale bestuursorganen te onderzoeken.

Machtsmisbruik

Een kwart van de klachten ging over een gebrek aan informatie of de weigering om informatie te verschaffen. 19 Procent ging over machtsmisbruik, 12 procent over onbevredigende procedures, 9 procent over te vermijden vertraging en nog eens 9 procent van de klachten ging over discriminatie.

Spanjaarden klaagden het hardst: 20 procent van alle klachten kwam uit Spanje, gevolgd door Duitsland, Frankrijk en België. Rekening houdend met de bevolkingsaantallen klaagden Luxemburgers, Maltezers en Cyprioten het meest. 95 procent van alle klachten kwam van burgers, de rest van bedrijven of organisaties.

Onderzoek

In 70 procent van de gevallen kon de Ombudsman helpen: door een onderzoek te beginnen of door door te verwijzen naar een wel bevoegde instantie. De onderzoeken leidden tot 64 gevallen waarbij de instituties hun fout rechtzetten. In 95 gevallen oordeelde de Ombudsman dat er niks mis was gegaan. Eenenveertig keer had de Ombudsman kritiek maar was de fout al niet meer te herstellen.

Ongeveer tweederde van de klachten viel buiten het mandaat van de Ombudsman, bijvoorbeeld omdat het ging over een regionale of nationale overheid en niet over een EU-instelling. Ook waren er klagers die verzuimd hadden hun klacht eerst bij de instantie zelf in te dienen.