AMSTERDAM - Fractievoorzitter van D66 Alexander Pechtold wil opheldering van minister van Jeugd André Rouvoet (ChristenUnie) over een door zijn ministerie verstrekte subsidie aan Youth for Christ (YfC).

Pechtold vraagt zich af waarom de christelijke organisatie driehonderdduizend euro subsidie heeft ontvangen. Hij vreest dat de scheiding van kerk en staat in het geding is.

Neutraal

Pechtold benadrukt dat de regering op het gebied van religie neutraal hoort te zijn. Hij vraagt zich af waar voor het kabinet de grens ligt en of deze niet wordt overschreden bij het financieren van YfC.

De organisatie heeft als doelstelling jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en hen te helpen leven naar zijn bedoelingen. YfC is een organisatie die in honderdtien landen actief is. In Nederland heeft de organisatie honderdtwintig medewerkers.