AMSTERDAM - De inspectie op de tandheelkundige sector schiet ernstig tekort. Tandartsen kunnen jarenlang fouten maken voordat bevoegde instanties ingrijpen. Dat blijkt uit een onderzoek van actualiteitenprogramma EénVandaag.

De beroepsvereniging Associatie Nederlandse Tandartsen is verontwaardigd en vreest voor imagoschade binnen de sector. Zij pleit voor een keurmerk, zodat patiënten direct kunnen zien of een tandarts betrouwbaar is.

Vervolgen

Uit het onderzoek blijkt dat de inspectie pas in actie komt tegen wantoestanden in de tandartspraktijk wanneer een patiënt de tandarts juridisch wil vervolgen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, verantwoordelijk voor de controle van de beroepsgroep, erkent het gebrekkige toezicht. Op de tienduizend geregistreerde tandartsen is slechts één inspecteur beschikbaar voor preventieve controle.

Calamiteiten

"In de afgelopen periode heeft de inspectie geen algemene toezichtbezoeken bij tandartsen afgelegd. Zij heeft zich geconcentreerd op de behandeling van calamiteiten."

Het aantal incidenten met tandartsen in Nederland is toegenomen. Het gaat vaak om tandartsen met een buitenlands diploma, die patiënten verkeerd behandelen of oplichten.