DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt de presentatie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken "een stevig verhaal". Dat zei het CDA-Kamerlid Eurlings in een reactie.

"Hieruit blijkt dat Irak niet alleen niet meewerkt met de inspecteurs maar dat Saddam Hussein structureel en moedwillig de kluit belazert. Irak moffelt verboden wapens weg en bedreigt wetenschappers die geacht worden met de VN-inspecteurs te praten. Dat is heel ernstig", aldus Eurlings.

Hij spreekt van soms heel concreet bewijs. "Dit maakt de positie van Saddam Hussein er niet beter op. Hij heeft niet begrepen dat dit zijn laatste kans is."

Eurlings wil nu het debat in de Veiligheidsraad afwachten om te zien of andere landen de wezenlijke schending door Irak van Veiligheidsraadsresolutie 1441 nu bewezen achten.