NEW YORK - Irak is na het vertrek van de wapeninspecteurs in gewoon doorgegaan met de productie van biologische wapens zoals antrax, dat miltvuur kan veroorzaken. Bagdad heeft voor dat doel zeker achttien, "maar waarschijnlijk meer" mobiele installaties op de weg of op het spoor. De Iraakse president Saddam Hussein heeft daarmee een groot potentieel voor de productie van dodelijke biowapens.

Bekijk hier een video van de toespraak

Dat zei de Amerikaanse minister Powell woensdag tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. De minister hamerde erop dat Irak weliswaar steeds heeft beweerd dat alle biologische wapens die het had zijn vernietigd, maar daarvoor nooit geloofwaardige bewijzen heeft aangevoerd.

Ooggetuigen

Het bestaan van de mobiele installaties is volgens Powell overtuigend aangetoond door "ooggetuigen" en door overgelopen Iraakse functionarissen "die het kunnen weten". Hij toonde tekeningen van de mobiele productiecentra, die volgens hem "zeer accuraat" zijn.


Een video waar een Iraaks gevechtsvliegtuig traint op het droppen van chemische wapens

Daarnaast toonde Powell aan dat Iraakse militairen vorige maand nog wapens voor de wapeninspecteurs van de VN verborgen. Powell probeerde dat aan te tonen door twee bandjes van gesprekken met Iraakse officieren te laten horen.

Powell liet een gesprek horen tussen een Iraakse kolonel en een brigadegeneraal, die zich zorgen maakten over een voertuig dat de inspecteurs niet mochten zien. De twee spraken over de onderneming al-Kindi, die volgens de Amerikanen nauw bij de productie van verboden wapensystemen betrokken was.

Het tweede bandje betrof een gesprek dat vorige maand zou zijn opgenomen. Een officier van de Republikeinse Garde waarschuwde een collega in de regio dat de wapeninspecteurs zouden komen. Het ging over munitie die de inspecteurs niet zouden mogen zien.

Satellietfoto's

In de bijdrage liet Powell ook satellietfoto's zien van bunkers waar naar verluidt chemische wapens worden geproduceerd dan wel opgeslagen. Hij liet twee foto's zien van Taji, een complex voor de opslag van chemische munitie. De ene foto was van november 2002, toen de VN nog niet tot de wapeninspecties had besloten.


Satellietfoto's van bunkers waar naar verluidt chemische wapens worden geproduceerd dan wel opgeslagen

De andere was van december 2002, enkele dagen voor de komst van de inspecteurs. De munitiebunkers waren toen door vrachtwagens leeggehaald, zodat de inspecteurs niets vonden.

Rakettencomplex

Twee foto's waren van een rakettencomplex. De projectielen waren kort voor de komst van de inspecteurs verwijderd.

Verdwenen

Ook toonde Powell twee foto's van het complex voor chemische wapens Musayyib. Was op de eerste een onderneming in volle bedrijvigheid te zien, op de tweede waren de gebouwen verdwenen en was de grond geëgaliseerd. Waar de chemische wapens waren gebleven, had het bewind van Saddam Hussein voor de inspecteurs verborgen gehouden. Volgens Powell beschikt Irak over honderd tot vijfhonderd ton aan chemicaliën die 16.000 raketten kunnen vullen.

Powell wees er verder op dat Irak alleen gesprekken met geleerden die bij de wapenproductie betrokken waren toestaat, als er een vertegenwoordiger van het regime van Saddam Hussein bij aanwezig is. Ook heeft het land in weerwil van VN-resolutie 1441 slechts een verouderde lijst geleverd van wetenschappers die zich met wapenontwikkeling bezighouden.