AMSTERDAM - Het aantal gevallen van fraude en corruptie door ambtenaren van de gemeente Amsterdam is vorig jaar gestegen tot 34. In 2001 kwamen 28 gevallen aan het licht. Dit meldde het Bureau Integriteit woensdag. Dit bureau is in 2001 opgericht om fraude en corruptie onder gemeenteambtenaren te bestrijden.

In totaal heeft het Bureau Integriteit vorig jaar 95 'integriteitsschendingen' geregistreerd. Dat is 50 procent meer dan in 2001. Het aantal gevallen van diefstal en verduistering verdubbelde tot 22. Ook werden voor het eerst twee gevallen van geweld en intimidatie geconstateerd.

Het bureau heeft vastgesteld dat in ieder geval 116 ambtenaren waren betrokken bij de schendingen. Bij een aantal zaken is niet bekend hoeveel mensen daarmee bezig waren. De gemeentelijke diensten en de stadsdelen hebben 22 medewerkers de laan uitgestuurd. In twintig gevallen werd de politie ook ingeschakeld. In 2001 gingen 73 ambtenaren over de schreef.

Volgens de gemeente Amsterdam komt de stijging van het aantal meldingen door de toegenomen aandacht onder het personeel om misdragingen aan te pakken. Steeds meer medewerkers, vooral uit de stadsdelen, weten de weg te vinden naar het Bureau Integriteit. Voorheen handelden betrokkenen de zaken vaak intern af.

Plan van Aanpak

Amsterdam heeft voor de komende twee jaar een 'Plan van Aanpak' opgesteld voor de bestrijding van ambtenaren die de regels aan hun laars lappen. Zo bekijkt het Bureau Integriteit of ook bedrijven waarin de gemeente een dominante invloed heeft, onder de reikwijdte van het bureau moeten vallen. De gemeente kon nog niet zeggen welke bedrijven dat zijn.

Training

Verder gaat het bureau 4000 medewerkers trainen in het omgaan met integriteitskwesties. De waakhond van de gemeente Amsterdam wil dat in april volgend jaar 80 procent van de nieuwe medewerkers de ambtseed heeft afgelegd. De Vrije Universiteit in Amsterdam is bezig met een analyse van alle schendingen die sinds 1996 zijn gemeld.