AMSTERDAM - Honderden Irakezen zijn zaterdag met bloemen en onaangestoken kaarsen naar het graf van Saddam Hussein getrokken ter gelegenheid van wat zijn zeventigste verjaardag zou zijn geweest.

De mensen die de oud-dictator zaterdag een eerbetoon kwamen brengen zeiden dat ze het niet alleen deden uit rouw om hun geëxecuteerde leider, maar ook uit onvrede met de huidige staat van hun door geweld verscheurde natie.

"We zijn met kaarsen gekomen maar we steken ze niet aan, omdat de kaars van Irak, Saddam Hussein, als martelaar is gestorven", zei Fatin Abdul Qadir, hoofd van een humanitaire organisatie voor de opvang van kinderen. "We steken ze pas aan als Irak weer bevrijd is", zei ze.

Spandoeken

In het centrum van Tikrit, een stad vlakbij het mausoleum waar Saddam begraven ligt, waren gebouwen voorzien van spandoeken waar de verjaardag van Saddam Hussein op aangekondigd was. "We feliciteren het verzet en het volk van Irak met de verjaardag van de leider op 28 april", viel er op een te lezen.

Bij het graf zelf, dat zich in een sierlijk gebouw met marmeren vloer bevindt, vond een ceremonie plaats. Kinderen met witte kleren aan die buttons droegen met de beeltenis van Saddam erop zongen liederen en droegen gedichten voor.

Bloemen

"Onze vader Saddam, we wensen u een fijne verjaardag en u zult voor altijd in onze harten voortleven", was er op een spandoek geschreven. Over de tombe van Saddam was een Iraakse vlag gedrapeerd en er waren bloemen op neergelegd.

Onder het regime van Saddam genoten de soennieten, een minderheid in Irak, een bevoorrechte positie in het land. Veel van hen zijn dan ook tegen de Amerikaanse invasie in Irak en daaruit is een felle opstand voortgekomen, die op zijn beurt leidde tot de vicieuze cirkel van sektarisch geweld die het land momenteel in zijn greep heeft.

Martelaar

Sinds zijn executie is Saddam voor steeds meer mensen een martelaar geworden, een ontwikkeling die de herinnering aan alle wreedheden en bloedbaden die zijn regime teweeg heeft gebracht overal in de Arabische wereld lijkt te verdrijven.