LUNTEREN - De leiding van de ChristenUnie heeft zaterdag de kritiek uit links- en rechts-liberale hoek over spruitjeslucht en betutteling, weggewoven. Zowel politiek leider André Rouvoet als fractievoorzitter Arie Slob zei op het partijcongres in Lunteren dat deze critici zelf de aansluiting met de maatschappij missen.

Rouvoet, nu vice-premier en minister voor Jeugd en Gezin, benadrukte dat de samenleving de afgelopen jaren is veranderd en dat er meer behoefte bestaat aan gemeenschapszin. Een elite van politici, columnisten en programmamakers heeft dat in zijn ogen nog niet door.

"Mensen in Nederland zien nu in dat de morele vrijblijvendheid van de jaren negentig meer kapot heeft gemaakt dan ons lief is", aldus Rouvoet.

Samenleving

De steun voor de ChristenUnie, en niet alleen vanuit de eigen achterban, laat volgens hem zien dat de samenleving deze lijn volgt. Hij vindt dat de politieke oppositie zich moet richten op wat de samenleving nodig heeft. Arie Slob ziet in tegenreacties van de VVD, GroenLinks en D66 vooral een proclamatie van eigen onmacht.

Rouvoet adviseert de PvdA zich niet van de wijs te laten brengen door de kritiek uit progressieve hoek. De ChristenUnie-leider zei het volste vertrouwen erin te hebben dat de PvdA van harte meewerkt aan de uitvoering van het regeerakkoord.

Achterban

Rouvoet en Slob hielden hun achterban zaterdag nog eens voor dat kabinetsdeelname goed is omdat veel voor de partij belangrijke punten worden verwezenlijkt. Rouvoet noemde het generaal pardon, een vurige wens, dat er nu komt voor oude asielzoekers en de ingezette lijn voor een nieuw Europees verdrag. Ook wees hij erop dat de huurliberalisering en de no-claim in de zorg van tafel zijn.

Daarom voelt de ChristenUnie zich thuis bij de koers van het kabinet. De leden van de partij gaven al eerder aan achter de deelname aan het kabinet te staan.

CDA

Fractieleider Slob gaf aan meer steun van het CDA te verwachten bij het beleid rondom de abortusboot Women on Waves, waar de ChristenUnie fel op tegen is. Dat gebeurde afgelopen week in zijn ogen nog te weinig.