DEN HAAG - Het CDA wil een lik-op-stukbeleid voor jongeren die in het verkeer in de auto, op de motor, scooter of brommer met te veel alcohol op worden gepakt.

Tweede Kamerlid Sander de Rouwe van het CDA gaat daartoe vrijdag tijdens het Jongeren Verkeersdebat in Den Haag voorstellen doen, want volgens hem is nu sprake van een soort gedoogbeleid.

Cursus

Zodra jongeren tot 24 jaar worden betrapt met een alcoholpromillage van 0,2 moeten ze volgens De Rouwe direct verplicht een cursus volgen, waarin ze worden gewezen op de gevaren van hun gedrag in het verkeer.

"Nu volgen pas sancties bij een promillage van 0,8, terwijl 0,2 al strafbaar is." Hij noemt het gedogen van dit verschil van 0,6 onacceptabel.

Optreden

Volgens De Rouw is het juist bij jongeren zaak om direct op te treden. Hij wijst erop dat autobestuurders tussen de 18 en 24 jaar vaker betrokken zijn bij verkeersongelukken dan andere automobilisten. "Bovendien leren jongeren sneller, waardoor cursussen over alcohol in het verkeer bij hen veel effect hebben."

Het CDA-Kamerlid heeft ook nagedacht over een plan om jongeren bij het halen van een rijbewijs te verplichten om de cursus over alcohol in het verkeer te laten volgen. Maar hij wil de jongeren die zich keurig gedragen niet onnodig belasten bij het halen van hun papiertje.

Investeren

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vraagt tijdens het jongerendebat minister Camiel Eurlings (Verkeer) om meer te investeren in verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. Volgens de adviesclub is dat nodig, omdat vanaf 12 jaar het verkeersgedrag verandert.

"Ze gaan meestal in een andere wijk of stad naar een nieuwe school, gaan 's avonds sporten en uit, leggen daardoor meer kilometers af en komen in verkeerssituaties terecht die voor hen nieuw zijn."