DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag de VVD'er Weisglas herkozen als haar voorzitter. Weisglas versloeg in twee stemrondes met 79 van de 145 uitgebrachte stemmen zijn tegenkandidaten Verburg (CDA) en De Graaf (D66). Verburg behaalde 49 stemmen, De Graaf 17. Weisglas was al voorzitter sinds mei vorig jaar.

De VVD'er is Kamerlid sinds 1982. Daarvoor was hij ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en persoonlijk secretaris van CDA-minister De Koning voor Ontwikkelingssamenwerking. Weisglas voerde jarenlang het woord over Buitenlandse Zaken.

Na zijn herverkiezing dankte Weisglas de Kamer voor de steun, waarna hij snel terugkeerde naar de orde van de dag. Hij stelde tevreden vast dat "vooral veel PvdA'ers op mij hebben gestemd''.

Minder moties

Aan de stemming ging een debat vooraf waarin de Kamer de drie kandidaten ondervroeg over hun motivatie. Veel fracties wezen daarbij op de noodzaak van meer debatten op hoofdlijnen, verlevendiging van het debat en minder gebruik van moties. Alledrie de kandidaten waren bereid zich daarvoor in te zetten.

Weisglas kondigde aan verder te willen gaan met de vorig jaar mei ingezette vernieuwing van het parlementaire debat. Hij denkt onder meer aan debatten over specifieke onderwerpen op locaties in het land.

Geen steun van PvdA

Het CDA toonde zich zeer teleurgesteld over de uitkomst van de stemming. De christen-democraten hadden verwacht dat de PvdA, waarmee zij gesprekken voeren over een nieuw kabinet, hun kandidaat Verburg zou steunen. Dat gebeurde niet.

Wel vergeven, niet vergeten

Eerder suggereerden CDA'ers dat de formatie-onderhandelingen onder druk zouden komen te staan als de steun van de PvdA zou uitblijven. Vice-fractievoorzitter Verhagen heeft volgens ingewijden dinsdag kort na de uitslag al meteen PvdA-leider Bos het ongenoegen duidelijk gemaakt. In het openbaar hield Verhagen het bij felicitaties aan Weisglas en prees hij de open verkiezing van de VVD'er. CDA'er Van der Knaap toonde zich teleurgesteld. "We kunnen wel vergeven, maar we vergeten niet,'' zei hij.

CDA-leider Balkenende wilde geen verband leggen tussen de strijd om het voorzittersschap en de komende formatie-onderhandelingen. "Bij de formatie gaat het erom het inhoudelijk met elkaar eens te kunnen worden.'' PvdA-leider Bos benadrukte dat zijn fractiegenoten vrij waren in hun keuze. "Er was geen georganiseerde actie tegen het CDA.''

Teleurgesteld

CDA-Kamerlid Verburg was zwaar teleurgsteld dat de hamer aan haar neus voorbij is gegaan, maar noemde het "een mooie strijd.'' Ze verwacht niet dat de voorzittersverkiezing de formatie onder druk zal zetten. "Het zijn gescheiden onderdelen.''

Ook verliezer De Graaf betreurt dat hij geen voorzitter is geworden. Hij wees erop dat D66 een kleine fractie heeft, zodat hij het vooral van de steun van andere partijen moest hebben.