DEN HAAG - Het aantal aanhangers van de extreem rechtse organisatie Blood&Honour neemt toe. Maar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) relativeert de dreiging die van deze neonazistische organisatie uitgaat.

De Tweede Kamer pleitte er recent voor Blood&Honour te verbieden.

Blood&Honour-Nederland houdt zich volgens de AIVD vooral bezig met rechts-extremistische muziek, maar zegt zich ook fysiek te willen voorbereiden op de door hen verwachte rassenstrijd.

De groep houdt daarom regelmatig 'survivaltrainingen', zei het hoofd van de AIVD, Sybrand van Hulst, vrijdag bij de presentatie van het jaarverslag over 2006.

Veiligheid

"Maar we moeten het niet groter maken dan het is", benadrukte hij. Van Hulst sprak over een relatieve dreiging voor de nationale veiligheid. Volgens hem gaat het om een beweging van enkele tientallen mensen, die vaak tussen tussen de twintig en dertig jaar zijn.

De AIVD neemt in Blood&Honour, die niet politiek actief is, een "zekere geweldsfascinatie" waar. Ook is er ongeoorloofd wapenbezit bij individuen, maar niet in georganiseerd verband, aldus Van Hulst.

Aandacht

Een andere tak van Blood&Honour in Nederland is het kleine maar 'uiterst radicale' Racial Volunteer Force (RVF). Volgens de AIVD is blijvende aandacht nodig voor de contacten tussen leden daarvan en een aantal nieuwe radicale splintergroeperingen vanwege de mogelijke import van neonazistische gedachten, waardoor de splintergroepen verder kunnen radicaliseren.

Hoewel de bedreiging van het rechts extremisme nog altijd relatief laag is, is in het links extremisme het aantal gewelddadige incidenten vanuit antifascistische kringen toegenomen.

Hardhandig

Antifascistische actievoerders doen onderzoek naar rechts extremisten en zullen doorgaan met het tegenwerken en 'deels hardhandig' bestrijden van hen, aldus de AIVD.