DEN HAAG - Hogescholen kunnen straks ook geld van de overheid krijgen voor hun masteropleidingen. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Onderwijs) donderdag aangekondigd in een overleg met de Tweede Kamer.

Nu komen vrijwel alleen masteropleidingen aan universiteiten voor bekostiging door de overheid in aanmerking. Op het hbo krijgt nu maar een zeer beperkt aantal masteropleidingen geld, die opleiden tot professionals waar een grote behoefte aan bestaat.

Plasterk wil nu de blokkade voor een ruimere bekostiging van hbo-masters opheffen. Wel zei de minister dat hij bij een aanvraag voor bekostiging zal kijken of er een maatschappelijke behoefte bestaat aan de opleiding.

Bachelor

Studies in het hoger onderwijs bestaan uit een bacheloropleiding en een vervolgdeel dat de master heet. Afgestudeerden aan een hbo hebben de bachelorstitel en moeten doorstromen naar een universiteit als ze ook nog een mastersopleiding willen doen.

Volgens de hogescholen gaat daarmee veel tijd en geld verloren en kunnen studenten beter aan de eigen hogeschool doorstuderen. "Het ligt meer voor de hand hbo-bachelors de kans te bieden zich verder te professionaliseren in hun beroep", schreef voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra donderdag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Selectie

Donderdag houden de hogescholen hun jaarlijkse congres in Amsterdam. Plasterk zal zijn plannen daar verder uit de doeken doen.

De minister stelde in de Kamer overigens dat het een goede zaak is als universiteiten selecteren voor hun mastersopleidingen. Dat vindt hij beter dan selectie bij het begin van de studie.

Uitval

Op het jaarlijkse congres van de hogescholen zei Plasterk te willen investeren in kwaliteitsverbetering van de opleidingen. Ook wil de minister uitval de aanpakken, al is die op het hbo niet zo hoog als op het mbo.

In de grote steden halen vooral veel allochtonen het diploma niet. Verder was het hem opgevallen dat veel studenten zich vaak onvoldoende uitgedaagd voelen om een succes van hun studie te maken.

'Trends naar de toekomst' was het motto van het congres. Dat bood in de woorden van Terpstra "een vlootschouw" van de sector.

Vernieuwing

Met de vernieuwing van de hogescholen wil het nog niet erg lukken. Want een prijs voor innoverende opleidingen, werd ondanks drie nominaties, niet toegekend.