DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat het kabinet malafide activiteiten in de vastgoedsector harder moet aanpakken. Tijdens een overleg met minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) riepen de fracties hem donderdag op om snel met concrete acties te komen.

Hij moet daarbij ook kijken naar de rol die notarissen, makelaars en banken spelen, omdat die de fraudepraktijken soms faciliteren. Een notaris die redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat er iets mis is met een transactie maar er toch aan meewerkt, moet uit z'n ambt worden gezet, stelde de PvdA.

Het Openbaar Ministerie (OM) moet daarop toezien, zei Kamerlid Aleid Wolfsen van de regeringspartij. GroenLinks is het hiermee eens. VVD-Kamerlid Fred Teeven vindt dat notarissen misstanden bij transacties moeten rapporteren. Ook vroeg hij zich, met steun van het CDA, af of het tuchtrecht voor notarissen moet worden aangepast.

Tuchtrechtelijke maatregelen

Hirsch Ballin wees erop dat een notaris z'n diensten moet weigeren als een transactie niet door de beugel kan of een ongebruikelijke transactie moet melden. Laat hij dat na, dan volgen tuchtrechtelijke maatregelen. De tuchtrechter bepaalt of iemand notaris kan blijven, aldus de minister.

Hij verwierp het verwijt dat de overheid niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen wanpraktijken in de vastgoedsector. Hirsch Ballin benadrukte dat het kabinet in het regeerakkoord heeft aangekondigd de bestrijding van fraude en georganiseerde criminaliteit te intensiveren.

Gelijke wapens

De PvdA, SP en de PVV pleitten ervoor de capaciteit bij politie en justitie uit te breiden om met 'gelijke wapens' te kunnen strijden. Ook het beheer en de uitwisseling van informatie moet beter. De gemeentelijke basisadministratie (GBA) speelt daarbij een sleutelrol, maar daarmee zijn problemen, erkende Hirsch Ballin. Hij zal die kwestie opnieuw aankaarten bij Binnenlandse Zaken.

De VVD vindt dat het mogelijk moet worden om onroerendgoedtransacties binnen zestig tot negentig dagen terug te draaien als in die termijn blijkt dat ermee is gefraudeerd. Hirsch Ballin vond dat een interessante gedachte, die hij verder zal onderzoeken. Ook zal hij kijken naar de suggestie van de PVV om een eigenaar van een pand aansprakelijk te stellen voor wat daarin gebeurt.