BRUSSEL - België dringt aan op snel overleg met de volgende Nederlandse regering over de toestroom van Nederlandse patiënten die bij de zuiderburen de wachtlijsten willen omzeilen. Daarbij gaat het vooral om patiënten uit de grensstreken en vermogende Nederlanders. Via een raamakkoord en eventuele prijsafspraken wil de Belgische minister van Sociale Zaken Vandenbroucke voorkomen dat Belgen de dupe worden van deze grensoverschrijdende zorg.

Volgens Vandenbroucke betalen Nederlandse zorgverzekeraars nu soms al meer dan het gangbare tarief om hun patiënten snel in België te laten helpen, omdat daar door overcapaciteit op bepaalde terreinen geen wachtlijsten zijn. Dat zou Belgische patiënten op termijn kunnen discrimineren. De bewindsman gaat onderzoeken of bepaalde ziekenhuizen hun boekje daarmee niet te buiten gaan. Hij krijgt hierover woensdag ook Kamervragen te verwerken.

België heeft nu al overcapaciteit als het gaat om kleine ingrepen aan gewrichten, longoperaties en nierdialyses. De toestroom vanuit Nederland neemt de afgelopen jaren hand over hand toe. Volgens de bewindsman gaat het om honderden gevallen per jaar.

Vandenbroucke, in België verantwoordelijk voor de begroting voor volksgezondheid, sloot dinsdag al een akkoord met zijn Britse collega Hutton. Ook bij de Britten bestaan lange wachtlijsten. Britse patiënten kunnen zich nu in België laten helpen en krijgen de volledige kosten door hun eigen sociale zekerheid terugbetaald. De tarieven voor Belgen en Britten blijven gelijk.

Met Nederland is al eerder gesproken over een akkoord. Probleem is dat Nederland als enige EU-lidstaat een verschil kent tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringen. "Volgens de Nederlandse regering valt een particulier verzekerde niet onder bestaande Europese regels", aldus Vandenbroucke. "Daar zit het probleem. Ik roep de Nederlandse regering op zich daar eens dringend over te beraden."

Prijsafspraken

België kent artsen die niet meedoen aan centrale prijsafspraken met de overheid. Ook ziekenhuizen zouden daar onderuit kunnen en hogere tarieven kunnen vragen aan patiënten, waardoor Belgische patiënten met een ziekenfondsverzekering niet meer voor operaties in aanmerking komen. Vandenbroucke vreest voor "kleine eilandjes of haarden van privatisering van andere landen" in België.

De socialistische bewindsman pleit op termijn voor een Europese regeling. Daarbij zouden de EU-lidstaten ook onderling afspraken kunnen maken over specialisatie per land in bepaalde operaties.

Vandenbroucke: "Ik vraag me echt af of wij als België over twintig jaar nog wel kunnen en willen investeren in behandelingen die in andere lidstaten beter uit te voeren zijn. Door een centraal akkoord kunnen we op die manier ook geld beter gebruiken."