AMSTRDAM - Predikanten zien de ontwikkelingen binnen de kerk somber in. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek onder voorgangers van de Evangelische Omroep.

De kerkleiders vinden dat de huidige generatie kerkgangers minder bijbelkennis heeft, minder bijbel leest en de diensten slecht bezoekt. Kerkleden zelf zien de ontwikkelingen positiever in.

De Christelijk Hogeschool Ede voerde het onderzoek 'De verlegenheid voorbij' uit voor de EO, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de omroep. Aan het onderzoek deden 317 predikanten mee. Ruim de helft (54 procent) van deze voorgangers is lid van de omroep.

De meeste predikanten zijn afkomstig uit de Protestantse Kerken Nederland en de gereformeerde kerken (negentig procent). Een kleine tien procent van de voorgangers komt uit de evangelische hoek.

Generatie

Acht op de tien predikanten vinden dat de Bijbelkennis van de huidige generatie minder is dan die van hun ouders. Maar uit het ledenonderzoek onder duizend leden van de EO blijkt dat 38 procent van de huidige generatie denkt juist een grotere bijbelkennis te hebben. Ook vinden ze, in tegenstelling tot de voorgangers, dat ze meer praten over het geloof.

De voorgangers en de leden zijn het er over eens dat de geloofsbeleving groter is dan bij de vorige generatie kerkgangers. Ondanks de sombere zienswijze van de predikanten, zeggen bijna zeven op de tien predikanten dat hun gemeente in aantal leden de afgelopen jaren gelijk is gebleven of gegroeid.

Politieke voorkeur

Bij het onderzoek onder de predikanten kwam ook de politieke voorkeur aan bod. Zeven op de tien predikanten die EO-lid zijn, hebben een voorkeur voor de ChristenUnie. Bij de predikanten die geen lid zijn, hebben ook GroenLinks en de PvdA een voorkeurspositie.