AMSTERDAM - Dinsdag, woensdag en donderdag wordt de eindtoets basisonderwijs, de zogenaamdeCito-toets, afgenomen. In totaal doen 169.000 leerlingen op ruim 6.400 scholen aan de toets mee. Vorig jaar werd de toets door 160.000 op 6.300 scholen gedaan. De Cito-toets bepaalt voor een deel welk onderwijs de leerling na debasisschool gaat volgen.

Klik hier voor de CITO voorbeeldtoets.

Nieuw in de toets dit jaar is de Inhaaltoets. Deze is voor kinderen die één ofmeer dagen niet aan de reguliere toets hebben kunnen deelnemen. De Inhaaltoetskan via internet worden gemaakt. Medio maart worden de definitieve resultatenvan de toets bekendgemaakt.