DEN HAAG - De kans op een terroristische aanslag in Nederland is afgenomen. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde dreigingsbeeld, dat voor het eerst is verlaagd van 'substantieel' naar 'beperkt'.

Dat niveau betekent dat de kans op een aanslag op dit moment relatief gering is, maar dat een aanslag zeker niet is uit te sluiten.

Een belangrijke oorzaak van de afgenomen dreiging is dat de situatie rond de radicale netwerken in ons land volgens de veiligheidsdiensten opnieuw vrij rustig is. Dat beeld werd sinds juni vorig jaar al voorzichtig beschreven en blijkt door te zetten.

Enkele netwerken zijn uiteengevallen door ingrijpen van de overheid, maar ook door "gebrek aan leiderschap en interne verdeeldheid".