DEN HAAG - Kindermishandeling komt in Nederland veel vaker voor dan tot nu toe bekend was. Een Leids onderzoek spreekt over 107.200 slachtoffers tot 17 jaar, een Amsterdamse enquête komt uit op 160.700 kinderen tussen de 12 en 16 jaar die mishandeld worden.

Tot nu was op basis van Amerikaanse cijfers uitgegaan van 50.000 tot 80.000 kinderen die in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van mishandeling.

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin zei in een eerste reactie het getal van 107.200 als een ondergrens te beschouwen. Hij zei zich daar "ernstige zorgen" over te maken en kondigde aan voor de zomer met concrete maatregelen te komen.

Ontstellend

Pedagoog prof.dr. Rien van IJzendoorn van de Universiteit Leiden ondervroeg ruim 1100 professionals in het hele land, zoals artsen, medewerkers in de jeugdzorg, kinderopvang en politie. Hij noemde het "ontstellend" dat 3 procent van de kinderen tot 17 jaar te maken heeft gehad met mishandeling omdat dit hoger is dan in de Verenigde Staten. Meest voorkomende vorm van mishandeling is verwaarlozing.

Hoogerlaar kindermishandeling aan de VU prof.dr. Francien Lamers-Winkelman ondervroeg ruim 1800 scholieren in het voortgezet onderwijs. Zij concludeerde dat 20 procent van de ondervraagden te maken heeft gehad met mishandeling. Bij 12 procent ging het om psychologische agressie, bij 8 procent om lichamelijk geweld.

Kritiek

De grote verschillen tussen beide onderzoeken, die werden uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, schrijven de onderzoekers toe aan de nogal uiteenlopende onderzoeksmethodes. Van IJzendoorn kwam wel met kritiek op zijn collega Lamers van de VU. Zij bezocht slechts veertien scholen.

Gebrek

Bovendien zou een bevestigend antwoord op de vraag of ouders wel eens hebben gedreigd met slaan als een vorm van ernstige psychologische agressie worden gezien. Lamers wierp tegen dat haar onderzoek toch een goed beeld gaf maar hekelde wel het gebrek aan medewerking van scholen.

Spijbelen

Onder kindermishandeling valt lichamelijk en psychologisch geweld door ouders, seksueel geweld, agressie tussen ouders waar kinderen getuige van zijn en verwaarlozing. Onder het laatste wordt niet alleen ondervoeding en slechte medische zorg verstaan, maar ook het toestaan door de ouders van veelvuldig spijbelen.