AMSTERDAM - Kinderen zijn te dik, snoepen te veel en bewegen te weinig. Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek onder bijna twaalfduizend basisscholieren.

Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ ondervroeg de leerlingen naar hun gezondheidsgedrag. Vijftien procent van de kinderen bleek te zwaar, terwijl tien procent een te laag gewicht had.

Startschot

De test onder de scholieren was het startschot voor de scholencampagne Ga voor Gezond! van het NIGZ. Uit het onderzoek bleek ook dat dertig procent van de kinderen regelmatig, maar onvoldoende beweegt.

Fruit

Ruim een derde van de kinderen heeft regelmatig last van ademhalingsproblemen en een op de zes eet hooguit twee keer per week groente of fruit. Kinderen van allochtone afkomst bewegen het minst.

Verder is het NIGZ bezorgd over het computergebruik van de scholieren. Een op de drie geeft aan wel eens last te hebben van een muisarm en vijf procent zit dagelijks langer dan vier uur achter de computer.

Gedrag

De campagne Ga voor Gezond! is bedoeld om gezond gedrag van kinderen te bevorderen. Aan de actie deden het afgelopen jaar ruim negentigduizend kinderen, afkomstig van duizend basisscholen mee. Zij volgden een speciaal lesprogramma, waarin ze bewust werden gemaakt van gezond gedrag.