VOORBURG - Het aantal flitsscheidingen is vorig jaar gedaald. Het Centraal Bureau (CBS) telde 3900 huwelijken die zo werden beëindigd.

Dat zijn er achthonderd minder dan in 2005, toen het aantal flitsscheidingen met driehonderd was afgenomen. De populariteit van de flitsscheiding lijkt over zijn hoogtepunt heen, meldde het CBS woensdag.

Bij een flitsscheiding wordt een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens zonder tussenkomst van de rechter wordt ontbonden.

Kinderen

De daling van het aantal flitsscheidingen in 2006 betrof zowel paren met kinderen als paren zonder kinderen. Meer dan de helft van de 'flitsgescheide' vrouwen had thuiswonende kinderen. Van de vrouwen betrokken bij een 'gewone' echtscheiding had ruim zeven op de tien thuiswonende kinderen.