DEN HAAG - De Tweede Kamer schaart zich unaniem achter de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-vredesmissie in Sudan. Het gaat om vijftien militairen, vijftien politiemensen en enkele staffunctionarissen.

Zij zullen een jaar langer blijven dan eerst was voorzien, tot april 2008.

De brede steun bleek dinsdag in een debat over het door geweld geteisterde Afrikaanse land. De Nederlanders zitten sinds maart 2006 in Sudan.

De stabilisatiemacht UNMIS begon in 2005, vooral om toezicht te houden op het in 2005 gesloten vredesakkoord.

Zorgen

Zowel het kabinet als de Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Sudan en in de buurlanden. Naast de strijd tussen rebellen en regeringstroepen, komen daar nu ook steeds meer tribale gevechten bij.

Dat maakt de situatie nog complexer dan die al jaren was. De humanitaire situatie is en blijft slecht, zei minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking). "De urgentie om tot een oplossing te komen is groot.".

Toegang

Het probleem is niet zozeer het geld dat de internationale gemeenschap aan Sudan geeft voor onder meer wederopbouw, maar de toegang tot het land en de strijd in sommige gebieden.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) vindt het noodzakelijk dat alle initiatieven voor een politieke oplossing onder de paraplu van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties komen.

Sancties

Verhagen wil Sudan tot juli de tijd geven om tot een politieke oplossing te komen met de Verenigde Naties. Als dan nog niets is gebeurd, wil hij dat de sancties aangescherpt worden.

"Het liefst in VN-verband, maar als dat niet lukt, dan door de Europese Unie."

Maandag stelde de EU sancties tegen Sudan nog uit op verzoek van VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon en VN-gezant Jan Eliasson. Zij wilden meer tijd om te onderhandelen met Sudan.

Alleen al bij het conflict in de West-Sudanese regio Darfur zijn de afgelopen vier jaar meer dan 200.000 mensen gedood en sloegen 2,2 miljoen mensen op de vlucht.