NEW YORK/BRUSSEL - Veel zal afhangen van het komende bezoek aan Bagdad van voorman Blix van de VN-wapeninspecteurs. Als Irak een tweede VN-resolutie en daarmee een oorlog voorlopig wil afwenden, "moet het land ervan doordrongen zijn" dat het toezeggingen moet doen aan Blix om beter mee te werken aan de wapeninspecties.

Dit stelde GroenLinks-europarlementariër Lagendijk in de nacht van maandag op dinsdag na gesprekken op het VN-hoofdkwartier in New York. Als lid van een negenkoppige delegatie van het Europees Parlement (EP) sprak hij daar onder anderen met Blix. Lagendijk vindt verder dat Saddam Hussein de indruk moet wegnemen dat Irak dwarsligt door te laten blijken dat het land serieus bereid is te ontwapenen.

De linkse politicus is sceptisch over de bewijzen over massavernietigingenwapens in Iraakse handen die de Amerikaanse minister Powell (Buitenlandse Zaken) woensdag zal presenteren aan de VN-Veiligheidsraad. Des te meer vestigt hij zijn hoop op het bezoek van Blix komend weekeinde aan Bagdad. Vorige week hekelde de Zweed in een tussenrapport nog de tegenwerking van de Iraakse autoriteiten bij het werk van de inspecteurs.

Nieuw verslag

Over tien dagen komt Blix met een nieuw verslag voor de VN-Veiligheidsraad. Hij zei Lagendijk en zijn collega's dat hij van Irak toezeggingen verwacht dat het meer met zijn mensen wil samenwerken dan tot nu toe gebeurt. Zo moet Bagdad duidelijkheid verschaffen over een voorraad van 6500 raketten of bommen met chemische lading. Die zouden zijn vernietigd maar bewijzen daarvan ontbreken.

Lagendijk vindt dat Irak Blix zijn zin moet geven. Hij heeft dat ook gezegd tegen de Iraakse ambassadeur bij de VN met wie de EP-delegatie verder sprak. "Anders kan Blix geen rapport opstellen waarmee de Amerikanen op afstand kunnen worden gehouden."

De EP-delegatie was ook in New York om een mogelijk officieel bezoek aan Irak voor te bereiden. Het europarlement dubt daar al een tijd over. Blix en ook VN-chef Kofi Annan zien zo'n missie wel zitten. Voorwaarde is wel dat de Europeanen hun boodschap dat Irak met de VN moet samenwerken, op het hoogste politiek niveau moeten kunnen afgeven, ofwel aan Saddam Hussein of zijn tweede man. Anders hoeft het ook voor Lagendijk niet, te meer omdat volgens hem zo'n bezoek gemakkelijk kan wordt misbruikt: "Er zijn al zoveel missies." Zo is deze dagen een groep vooral linkse EP-leden op eigen gelegenheid in Irak.