DEN HAAG - Minister Van der Hoeven (Onderwijs) overlegt met de Commissie Gelijke Behandeling hoe scholen met het dragen van een gezichtsbedekkende sluier kunnen omgaan. Dat heeft een woordvoerster van de minister maandag bevestigd.

Het CDA wil scholen in Nederland oproepen om een verbod op een dergelijke sluier in hun gedragsregels op te nemen. Als dat niet lukt dan wil de partij het landelijk regelen in een wet, aldus CDA-Kamerlid Sterk in het programma Twee Vandaag.

Bestuurslid Naas van de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs stelde dat er weinig verschil is tussen een gewone hoofddoek en een gezichtssluier. Volgens hem zou een verbod op de gezichtssluier net als bij het hoofddoekje in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst.

Verbod op hoofddoekjes

In de verkiezingsstrijd verklaarde Van der Hoeven dat scholen in overleg met de medezeggenschapsraad een verbod op hoofddoekjes in het regelement op moeten kunnen nemen. De Commissie Gelijke Behandeling was het daar niet mee eens. Volgens een woordvoerster is een verbod op hoofddoekjes in strijd met de godsdienstvrijheid en dus in strijd met de gelijke behandeling.

Bij gezichtsbedekkende sluiers is dat anders. Die zouden verboden kunnen worden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn of de communicatie kunnen belemmeren. Volgens het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) is een verbod op die sluiers juridisch mogelijk, zolang er functionele gronden voor zijn en het goed gemotiveerd wordt vastgelegd.