AMSTERDAM - Informateur Donner heeft koningin Beatrix geadviseerd twee informateurs aan te wijzen die de onderhandelingen tussen CDA en PvdA over een nieuw kabinet zouden moeten begeleiden. Deze twee informateurs moeten volgens Donner afkomstig zijn van de twee partijen.

Bekijk video

In het eindverslag van de verkennende fase, dat Donner maandag aan de koningin heeft aangeboden, wordt geadviseerd de verdere onderhandelingen voor een nieuw kabinet te beginnen na het Kamerdebat over de kabinetsformatie dat dinsdag plaatsvindt. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mee dat de koningin het advies van Donner zal volgen.

Verkenning

Donner heeft gedurende een week verkend welke coalitie er zou moeten voortkomen uit de verkiezingsuitslag van 22 januari. In gesprekken met alle fractievoorzitters heeft hij drie mogelijke coalitievormen voorgelegd: CDA met PvdA, CDA en VVD aangevuld met LPF, D66 of de christelijke partijen of de paarse combinatie van PvdA, VVD en D66. Donner schrijft in zijn eindverslag dat een combinatie van CDA en PvdA het meest voor de hand ligt.

In zijn gesprekken met CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos heeft Donner vervolgens gemerkt dat "over en weer de bereidheid aanwezig is te komen tot een vruchtbare samenwerking".

Samen met Balkenende en Bos is Donner tot de conclusie gekomen dat een hele reeks aan onderwerpen tijdens de onderhandelingen aan bod zou moeten komen. Daarbij gaat het onder meer om de rijksfinanciën en de noodzaak van bezuinigingen, de WAO, de zorg, veiligheid en de kwaliteit van de publieke sector en het openbaar bestuur.

Zware taak

Volgens de informateur zijn Balkenende en Bos zich beiden bewust van de zware taak waarvoor zij staan om in economisch moeilijke tijden regeringsverantwoordelijkheid te dragen. CDA en PvdA hebben tijdens de gesprekken aangegeven dat ze willen vasthouden aan een "solide ondergrens in het financiële kader, waarbij tenminste wordt voldaan aan de internationale verplichtingen".

Balkenende had geëist dat het financieringstekort in 2007 is weggewerkt, maar PvdA-leider Bos heeft zich daar nog niet op vastgelegd.