DEN HAAG - Voor 85 opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogen scholen zelf geen examen meer afnemen.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft de licenties voor examens in deze opleidingen per volgend schooljaar ingetrokken. Dat heeft de staatssecretaris maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Van Bijsterveldt grijpt in omdat de kwaliteit van de examens onder de maat is. De betrokken Regionale Opleidingscentra (ROC's) mogen drie jaar lang geen examens in deze opleidingen verzorgen. Ze moeten deze uitbesteden aan een ander ROC of een exameninstelling.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat de overheid scholen verbiedt om zelf examens af te nemen. Dinsdag krijgen de betrokken ROC's te horen voor welke opleidingen zij hun examenlicentie de komende drie jaar kwijt zijn. Het ministerie wilde maandag nog niet zeggen om welke studies het gaat.

Van de 9000 mbo-opleidingen werden in het schooljaar 2005-2006 ruim 3000 beoordeeld op de kwaliteit van hun examens. Veel opleidingen wisten zich vergeleken met een jaar eerder te verbeteren, maar voor 94 opleidingen bleven de examens te slecht.

Clementie

Dat de staatssecretaris voor slechts 85 studies de examenlicentie introk heeft ermee te maken dat voor negen opleidingen geen mogelijkheid was de examens uit te besteden. Overigens heeft Van Bijsterveldt voor 159 opleidingen nog clementie getoond.

De kwaliteit van hun examens valt weliswaar beneden de ministeriële normen, maar zij krijgen nog de kans om zich te verbeteren. Alleen van de opleidingen die aan minder dan de helft van de gestelde kwaliteitseisen voldoen trekt de staatssecretaris nu de licentie in.

Kwaliteit

Van Bijsterveldt waarschuwde begin deze maand al dat ze instellingen meer op kwaliteit zou gaan aanspreken. Ze kondigde toen aan de invoering van het zogeheten competentiegericht leren in het mbo met twee jaar uit te stellen.

De verplichte invoering per augustus 2008 gaat daarmee niet door. De bewindsvrouw reageerde onder meer op klachten van leerlingen over de manier waarop mbo-scholen dit nieuwe leren in de dagelijkse praktijk uitvoeren.