VOORBURG - Nederland is een van de weinige Europese landen waar het aantal asielverzoeken in 2006 hoger lag dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat maandag bekendgemaakt.

Het aantal aanvragen in Nederland steeg tot 14.500. Nederland komt daarmee op de vijfde plaats van de toenmalige 25 EU-landen wat betreft het totaal aantal asielverzoeken. Naar Nederland kwamen vooral asielzoekers uit Irak en Somalië.

In 2006 zijn er bijna 200.000 asielverzoeken ingediend in de landen van de Europese Unie. Dat is het laagste aantal sinds 20 jaar. De daling bedroeg 17 procent vergeleken met het voorgaande jaar.

Frankrijk

In Frankrijk was de daling het grootst, maar toch was het aantal aanvragen in Frankrijk voor het derde achtereenvolgende jaar het hoogst van alle EU-landen.

Sterkste stijger was Zweden. Vooral Irakezen vragen hier asiel aan. Ze voegen zich bij de reeds omvangrijke Iraakse gemeenschap in Zweden. Bijna de helft van de 19.000 Irakezen die asiel aanvroegen in de EU, deden dat in Zweden.

Rusland

Na Irak komen de grootste groepen asielzoekers uit Rusland (14.000) en Servië en Montenegro (14.000). Russen gingen veelal naar Polen, terwijl de Serven naar Frankrijk en Duitsland trokken.

Naar verhouding tot het aantal inwoners komt Nederland op de negende plaats van de 25 EU-landen. Nederland ontving bijna een asielverzoek op elke duizend inwoners.

Cyprus

Recordhouder is Cyprus. Hier kwamen vijf asielverzoeken per duizend inwoners, onder meer door de crisis in Libanon. Malta staat tweede: hier komen veel boten met immigranten uit Afrika.