BRUSSEL - De Europese Unie roept de Kaukasische ontvoerders van de Nederlandse hulpverlener Arjan Erkel op, deze zo snel mogelijk vrij te laten. Erkel, die leiding gaf aan een Zwitserse groep van Artsen zonder Grenzen, werd in augustus door rebellen ontvoerd in de Russische deelrepubliek Dagestan. Sinds die tijd is er niets meer van Erkel vernomen.

Nederland vroeg de EU al meerdere malen om druk uit te oefenen op de Russische autoriteiten, zodat deze de zaak blijven aankaarten in hun contacten met de plaatselijke rebellengroeperingen. Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken vroeg zijn Europese collega's daar vorige week tijdens overleg in Brussel opnieuw om.

De EU antwoordt daar nu op via een officiële verklaring, die ook wordt ondersteund door de kandidaat-lidstaten van de unie. De Europese Unie gaf al eerder een verklaring uit, waarin werd opgeroepen Erkel vrij te laten. Ontvoerders hebben inmiddels wel een andere hulpverleenster vrijgelaten.

De maandag uitgegeven verklaring komt aan de vooravond van een officieel bezoek van De Hoop Scheffer aan Moskou. Dat vindt plaats in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).