DEN HAAG - Waarschijnlijk nog voor de zomervakantie buigt de Tweede Kamer zich over het burgerinitiatief tegen de bioindustrie.

Het aantal steunbetuigingen was al ruim voldoende, er werden ruim 100.000 handtekeningen opgehaald, en donderdag bleek dat ook aan alle andere formaliteiten is voldaan.

"Ik ben heel blij dat we het nu over de inhoud kunnen gaan hebben", aldus Wouter van Eck van Milieudefensie. "We hebben het burgerinitiatief in februari ingediend. Van politici begrijp ik dat ze het zo bijzonder vinden dat men wel bereid is om er snel over te praten."

Milieudefensie

Milieudefensie wil af van de grootschalige varkens- en kippenhouderijen. Om dat punt op de politieke agenda te krijgen, begon de groepering in september het burgerinitiatief Stop Fout Vlees, waarvoor 106.975 handtekeningen werden opgehaald.

De eerste horde naar een duurzame toekomst voor de veehouderij is genomen", aldus Milieudefensie. "Het is al heel lang duidelijk dat de samenleving een omschakeling naar een maatschappelijk verantwoorde veehouderij wenst. Dit burgerinitiatief biedt de Tweede Kamer de historische kans om de bakens te verzetten."

Halvering

Vooruitlopend op de discussie presenteerde Milieudefensie onlangs de notitie 'Boeren met toekomst'. Daarin wordt voorgesteld het aantal varkens en kippen in Nederland de komende tien jaar te halveren en boeren die stoppen met het op grote schaal houden van dieren financieel te steunen.

Ook wil Milieudefensie een heffing op elke kilo vlees. Nederlanders kopen jaarlijks ruim 800 miljoen kilo vlees.

Heffing

Met de heffing, vergelijkbaar met een verbruiksbelasting, denkt de milieuorganisatie 700 miljoen euro binnen te halen. Dat geld zou kunnen worden gebruikt om niet-zichtbare gevolgen van de veehouderij, als vervuiling en broeikaseffect, aan te pakken.

"We willen een inhoudelijke discussie. In het verleden stonden boerenbelang en milieubelang scherp tegenover elkaar. Milieudefensie wil niet meer uitgaan van verouderde tegenstellingen. Laten we nagaan hoe we samen de neergang van het aantal boerenbedrijvven kunnen stoppen", blikt Milieudefensie vooruit.