DEN HAAG - Over de hele linie gezien was er in 2006 minder criminaliteit dan de jaren daarvoor. In het geval van geweldszaken ziet het Openbaar Ministerie (OM) echter een stijgende lijn, meldde het college van procureurs-generaal donderdag.

De samenleving pikt huiselijk en eergerelateerd geweld niet meer, aldus het OM. Gevolg is dat mensen sneller aangifte doen dan voorheen.

Het aantal rechtbankzaken dat om geweld draaide steeg vorig jaar met 2000 vergeleken met 2005. In totaal bracht het OM in 2006 54.700 rechtbankzaken aan die met geweld te maken hadden.

Overvallen

Opmerkelijk genoeg daalde het aantal diefstallen met geweld met 20 procent, het aantal overvallen op pompstations en winkels zelfs met 30 procent. "Een spectaculaire daling", noemde voorzitter Harm Brouwer van het college van PG's dit.

De groei van de hoeveelheid geweldszaken zit 'm derhalve vooral in het 'persoonlijke' geweld, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld.

Melding

Brouwer benadrukte dat dit niet betekent dat méér geweld in de samenleving voorkomt. Het is alleen zichtbaarder geworden doordat meer mensen er melding van maken.

De afgelopen jaren zijn delicten als woninginbraken, diefstallen en overvallen (vermogenscriminaliteit) minder vaak gepleegd. Uit politiecijfers en slachtofferenquêtes blijkt volgens justitie dat het "criminaliteitsniveau door de bank genomen lager is dan in de jaren negentig".

Jeugdcriminaliteit

Ook de jeugdcriminaliteit lijkt zich na jarenlange stijgingen, enigszins te stabiliseren. Brouwer sprak van een "voorzichtige conclusie" op dit gebied. In 2006 zijn ongeveer 35.500 jeugdzaken ingestroomd, vierhonderd meer dan in 2005. Voorheen was die stijging jaarlijks gemiddeld 2000 zaken.

Gerichte aandacht voor de 'harde kern' van criminele jongerengroepen, strikter toezicht en intensievere begeleiding van jeugdige veelplegers hebben volgens het OM hun vruchten afgeworpen.