UTRECHT - Ambtenaren die geen homo's willen trouwen mogen dat weigeren, stelt het Landelijk Bureau Vereniging tegen Discriminatie. De vereniging concludeerde uit juridisch onderzoek dat de afspraken in het regeerakkoord niet strijdig zijn met de grondwet en internationale verdragen.

Dat heeft het Bureau Discriminatiezaken Utrecht (BDU) donderdag laten weten.

Het BDU had de landelijke vereniging vragen gesteld over de passage over het homohuwelijk in het regeerakkoord.

De vereniging concludeerde tevens dat de positie van weigerambtenaren juridisch zwak is omdat er geen wettelijke basis is voor hun standpunt.

Beschikbaar

Uit het onderzoek is verder gebleken dat een ambtenaar alleen mag weigeren als het homostel toch in de gemeente kan trouwen. Dan moet er dus een andere ambtenaar beschikbaar zijn.

Volgens het BDU is het van belang de discussie over het kabinetsstandpunt goed te voeren om te voorkomen dat er een hellend vlak ontstaat, waardoor ambtenaren ook op andere gronden mogen weigeren een stel te trouwen.

Gewetensbezwaren

De passage over het homohuwelijk is in het regeerakkoord opgenomen op verzoek van de ChristenUnie, die waarborgen wilde voor de rechten van ambtenaren met gewetensbezwaren. Dat standpunt zorgde voor veel beroering in Nederland.

Homo-organisatie COC organiseerde een protestmanifestatie en bracht in kaart dat circa honderd ambtenaren weigeren. RTL Boulevard voerde actie op televisie en veel gemeenten bogen zich over het vraagstuk.