DEN HAAG - Jeugdgevangenissen moeten kunnen voorkomen dat allochtone delinquenten hun machocultuur binnen de muren voortzetten. Dat kan door dure merkkleding en 'blingbling' te verbieden en weer gevangeniskleren in te voeren.

Dat schrijft PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem donderdag in een ingezonden brief in de Volkskrant.

De woordvoerder integratie vindt dat jeugdgevangenissen een gedisciplineerde, strenge aanpak moeten hanteren voor macho-jongeren die daar gevoelig voor zijn. De PvdA wil dit soort zaken regelen in een wetsvoorstel voor een gerichte aanpak van probleemjongeren, die de Tweede Kamer deze maand behandelt.

Culturele achtergrond

Dijsselbloem concludeert dat de jeudzorg en jeugddetentie in hun huidige vorm totaal niet werken, aangezien 70 procent van de jongeren binnen een aantal jaar weer de fout in gaat. Hij bepleit dat rechters bij hun strafbepaling ook rekening houden met de culturele achtergrond van een jonge delinquent.

Ghettovorming

Voorts wil het Kamerlid de ghettovorming in achterbuurten radicaal aanpakken, onder meer met een zero-tolerancebeleid. Ook moeten imams worden ingezet om ontspoorde jongeren weer op het rechte pad te krijgen.