AMSTERDAM - Nederlanders zijn bevreesd voor de gevolgen van extremisme. Bijna 80 procent van de bevolking denkt dat er in Nederland extreme groeperingen bestaan die de vrijheid bedreigen.

Vooral fundamentalisten en geloofsfanatici worden als bedreigend ervaren.

Dat blijkt uit het Nationaal Veiligheidsonderzoek 2007, dat donderdag verschijnt. Het onderzoek, waarvoor ditmaal ruim duizend Nederlanders zijn ondervraagd, wordt jaarlijks geïnitieerd door het 'Nationaal Comité 4 en 5 mei'.

Terroristen

Terroristen worden ook genoemd als een bedreiging voor de rechtstaat, maar beduidend minder vaak dan fundamentalisten en geloofsfanatici. Datzelfde geldt voor de extreem-rechtse beweging.

Vooral Nederlanders van middelbare leeftijd zien in extremisme een bedreiging. Daarnaast blijkt dat mensen vaker aangeven dat er in Nederland groeperingen bestaan die hun vrijheid in gevaar brengen naarmate zij hoger opgeleid zijn.

Vrijheid

Vrijheid wordt gezien als een belangrijke waarde van de Nederlandse democratie. Vooral aan de vrijheid van meningsuiting wordt veel belang gehecht, zo leert het onderzoek. Die vrijheid staat wel onder druk. Bijna 40 procent van de ondervraagden vindt dat je niet altijd voor je mening kan uitkomen. In de discussie over de multiculturele samenleving leeft dat gevoel extra sterk.

"Kennelijk is dit debat zo gepolariseerd, dat men het gevoel heeft niet altijd te kunnen zeggen wat men wil", aldus het rapport.