BREDA - Ongeveer zestig mensen uit het hele land hebbenzaterdagmiddag in Breda samen met hun honden een stille tochtgehouden. Zij trotseerden de sneeuwbuien om de hond Bronx tegedenken. Het dier werd begin januari door zijn baas, een 23-jarigeBredanaar, doodgeschopt.

De stille toch ging naar de dierenbegraafplaats in Prinsenbeek.Daar legden de deelnemers bloemen op het graf van Max, die beginvorig jaar door verwaarlozing om het leven kwam.De dood van Bronx heeft in de Bredase Oosterstraat tot veelcommotie geleid. Buurtbewoners gooiden de ruiten van het huis vanzijn baas in en hingen een spandoek aan de gevel.

Fantastisch initiatief

De gebeurtenissenwaren voor Nanda Lina uit Goes aanleiding een stille tocht teorganiseren. Het plan was eerst de tocht langs de Oosterstraat telaten gaan maar de gemeente Breda gaf daarvoor geen toestemming.Ook LPF-Tweede-Kamerlid Joost Eerdman, die de tocht eenfantastisch initiatief noemde, legde bloemen op het graf van Max.Hij wil dat de Kamer een apart debat wijdt aan dierenwelzijn en datde bescherming van dieren wordt opgenomen in de grondwet. "Het iste gek dat in de wet het mishandelen van een dier wordtgelijkgesteld aan het bekrassen van een auto", zei hijzaterdagmiddag.