HOUSTON - Het Amerikaanse ruimteveer Columbia iszaterdag kort voor de landing op Kennedy Space Center in Floridaverongelukt. De zeven astronauten aan boord - zes Amerikanen, onderwie twee vrouwen, en een Israëliër - hebben het ongeluk nietoverleefd. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASAbevestigd op een persconferentie. Over de oorzaak van het ongelukis nog niets bekend.

Bekijk hier een video van het ongeluk

Volgens het schema zou de Columbia om 15.16 uur (onze tijd)landen in Florida. Zestien minuten daarvoor raakte de vluchtleidingvan de NASA in Houston het contact met het ruimteveer helemaalkwijt, zowel de gesproken contacten met de bemanning als deontvangst van de gegevens over de voortgang van de vlucht. Tot datmoment was er geen sprake van enig probleem. Nog geen twee uurlater hingen bij de ruimtevaartorganisatie NASA de vlaggenhalfstok.

Shuttle in stukken uiteen gevallen

Bij 'Mission Control' in Houston en in Florida, waar familie envrienden van de astronauten zich hadden verzameld bij delandingsbaan, sloeg de ontzetting toe toen duidelijk werd dat deColumbia vermist werd. Even later waren in de hele wereld beeldenvan de televisiezender CNN te zien, waarop duidelijk werd dat deshuttle in stukken uiteen was gevallen. Aanwijzing daarvoor was dater meerdere condensstrepen te zien waren.

Shuttle vloog op een hoogte van 63 kilometer

Het ongeluk gebeurde toen de Columbia over de staat Texas vloog,op weg naar de thuisbasis in Florida na een ruimtemissie vanzestien dagen waarin de bemanning tientallen wetenschappelijkeexperimenten uitvoerde. Het ruimtevaartuig bewoog zich toen met eensnelheid van meer dan 19.000 kilometer per uur voort op een hoogtevan ongeveer 63 kilometer.

Gevaarlijkste moment van de vlucht

In de periode van twintig minuten voor de landing moet desnelheid van het ruimteveer teruggebracht worden van ongeveer.000 kilometer per uur naar duizend kilometer per uur. Dat isvolgens deskundigen het gevaarlijkste moment van de vlucht omdat erdan sprake is van een enorme hitte-ontwikkeling als gevolg vanwrijving met de lucht. De ruimteveren zijn voorzien van eenhitteschild, dat problemen door de hoge temperaturen - tot ongeveer graden Celsius - moet helpen voorkomen.

Niets wijst op een aanslag

Niets wijst erop dat het ongeluk met het ruimteveer Columbia hetgevolg is van een aanslag. Dat hebben woordvoerders van zowel NASA,FBI als Witte Huis gezegd. Volgens het departement van BinnenlandseVeiligheid was de shuttle op zo'n grote hoogte toen hijverongelukte - meer dan 60 kilometer - dat het een aanslag 'zeeronwaarschijnlijk' is.

Politie bewaakt de wrakstukken

Talrijke brokstukken van de Columbia zijn neergekomen in deomgeving van de plaats Nacogdoches in Texas. De politie bewaakt dewrakstukken om te voorkomen dat mensen in aanraking komen metresten van de zeer giftige brandstof en ook om te voorkomen datmogelijk bewijsmateriaal wordt meegenomen door souvenirjagers.Teams van de ruimtevaartorganisatie NASA en de federale politie FBIzijn onderweg om de brokstukken veilig te stellen voor hetonderzoek naar de oorzaak van de ramp.

Het hele land rouwt

Tijdens een persconferentie van de NASA beloofde bestuurder SeanO'Keefe de nabestaanden van de astronauten dat direct wordtbegonnen met het zoeken naar hun geliefden en naar de oorzaak vande tragedie.

President Bush zei in een speciale televisietoespraak naaraanleiding van het ongeluk met de Columbia dat "het hele landrouwt". Bush wees erop dat de astronauten grote risico's haddengelopen in dienst van de mensheid en verzekerde dat "de zaakwaarvoor zij zijn omgekomen, wordt voortgezet".

Beatrix en Balkenende hebben condoleances overgebracht

Koningin Beatrix en premier Balkenende hebben zaterdagavond huncondoleances overgebracht aan de Amerikaanse president en aan deIsraëlische premier Sharon.De voormalige ruimtevaarder Wubbo Ockels sprak van een "heelgrote tegenslag". Hij zei dat het ongeluk met de Columbia hem deeddenken aan dat met de Challenger in 1986. Dat ruimteveer ontploftevlak na de lancering, ook met zeven mensen aan boord. Ockels heefttot nu toe als enige Nederlandse astronaut door de ruimte gereisd,in 1985.