DEN HAAG - De parlementen van de 27 Europese lidstaten moeten meer en in een vroeger stadium invloed krijgen op nieuwe voorstellen vanuit Brussel. Zo zou een voorstel van de Europese Commissie verworpen kunnen worden als een meerderheid van deze parlementen dit onderwerp niet in Europees verband wil regelen.

Dit bracht minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) woensdag als voorbeeld naar voren in de Paleiskerk in Den Haag.

Daar hield de Luxemburgse premier Jean Claude Juncker de jaarlijkse Schmelzerlezing, die sinds 2001 bestaat. Politici geven hierin hun visie op Europa of andere internationale thema's.

Nieuw verdrag

Verhagen gaf in zijn speech een nadere invulling van de wens van het kabinet om de nationale parlementen een krachtiger rol te geven. Dat zou in een nog op te stellen Europees verdrag moeten staan. De EU-lidstaten willen een nieuw verdrag als alternatief voor de Europese Grondwet, die Nederland en Frankrijk hebben verworpen.

Verder zou een Brussels voorstel dat door een aanzienlijke minderheid van de parlementen wordt afgekeurd, doorgesluisd moeten worden de Europese Raad, de regeringsleiders van de verschillende landen. De raad zou dan op haar beurt de Europese Commissie - het dagelijks bestuur van de EU- groen licht kunnen geven of kunnen dwingen het voorstel terug te nemen.

Democratischer

Volgens Verhagen is het voordeel van dit gelaagde mechanisme dat het de Europese besluitvorming democratischer maakt. Als nationale parlementen in een vroege fase bij de Europese voorstellen worden betrokken, zal het debat ook veel relevanter zijn. Nu worden parlementen van landen vaak pas met Europese voorstellen geconfronteerd als die soms al jaren in voorbereiding zijn. De minister verwacht niet dat de andere besluitvorming de rol van het Europees Parlement zal ondermijnen.

Nationale kwesties

Nederland wil niet alle onderwerpen regelen op Europees niveau.

Als het aan het kabinet ligt, dan blijven nationale kwesties als de pensioenen, onderwijs, zorg en rente-aftrek vrij van Brusselse invloed. Grensoverschrijdende zaken als immigratie en terrorismebestrijding zijn wel Europese zaken.