DEN HAAG - De Hogeschool Rotterdam moet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 692.652 euro terugbetalen. De Raad van State heeft dat woensdag bepaald.

De hogeschool ontving bekostiging voor buitenlandse studenten die niet naar Nederland kwamen om een diploma te halen. De zaak is onderdeel van wat de hbo-fraude is gaan heten.

Enkele jaren geleden ontstond er grote ophef omdat vooral hogescholen buitenlandse studenten inschreven, die niet of nauwelijks onderwijs volgden in Nederland. De instellingen ontvingen wel een volledige vergoeding van het ministerie. Na een onderzoek van de commissie-Schutte besloot het ministerie het geld (ruim honderd miljoen euro) terug te eisen van de hogescholen, omdat er sprake zou zijn van oneigenlijk gebruik.