LONDEN - Tijdens hun 'krijgsraad' op het Witte Huis hebben deBritse premier Blair en de Amerikaanse president Bush besloten datIrak nog vier tot zes weken de tijd krijgt om zich te ontwapenen.Die periode willen zij gebruiken voor een diplomatiek offensief omde internationale gemeenschap achter militair optreden te krijgen.Dat meldden de Britse kranten The Guardian, The Times en The DailyTelegraph zaterdag.

Tijdens een persconferentie na het overleg van Bush en Blair zeide Amerikaanse president dat het een kwestie 'van weken, nietmaanden' zou zijn voor Irak te maken zou krijgen met militairgeweld.Blair heeft bij Bush benadrukt dat de Europese publieke opinie,inclusief die in Groot-Brittannië, militaire actie zonder mandaatvan de VN-Veiligheidsraad - door een twee resolutie - niet zalsteunen. Volgens The Guardian heeft Blair Bush ervan kunnenovertuigen dat er meer tijd nodig is om via diplomatieke wegbredere steun voor de oorlog tot stand te brengen.

Geheim bewijsmateriaal

The Guardian meldde verder dat de Amerikaanse minister vanBuitenlandse Zaken Powell woensdag in de Veiligheidsraad nietalleen beelden zal laten zien van de manier waarop Irak deVN-wapeninspecteurs om de tuin leidt, maar dat hij ook tot dusvergeheim bewijsmateriaal over banden tussen Irak en hetterroristennetwerk al-Qaeda zal vrijgeven. Daaruit zou moetenblijken dat agenten van al-Qaeda Irak hebben benaderd voorsamenwerking op het gebied van chemische en biologische wapens.

Osama Bin Laden

Powell zou tot in detail willen ingaan op de contacten van hetregime in Bagdad met de organisatie van Osama bin Laden en met deaan al-Qaeda gelieerde groepering Ansar al-Islam in Noord-Irak. Dieorganisatie zou onder leiding staan van de radicale Koerdischeleider Mullah Krekar, die door Nederland op 13 januari is uitgezetnaar Noorwegen.