AMSTERDAM - Vier bewindslieden van de PvdA debatteerden dinsdagavond met partijleden en overige geïnteresseerden om de balans op te maken van de eerste vijftig dagen van het kabinet.

De ministers van Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar, van Onderwijs Ronald Plasterk en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Jacqueline Cramer en staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma hielden workshops waarin de deelnemers vragen konden stellen en ideeën konden spuien.

Denktankavond

De organisatie had 230 aanmeldingen van PvdA-leden ontvangen voor de 'denktankavond' in zalencomplex Scheltema in Leiden, die onder leiding stond van oud- Kamerlid Niesco Dubbelboer. Volgens aanwezigen was de sfeer niet zeer kritisch.

De vermeende leiderschapscrisis binnen de partij kwam nauwelijks ter sprake. Fractievoorzitter Wouter Bos was niet aanwezig in Leiden. Hij moest regeren, zo liet hij eerder op de avond weten.