OUDE TONGE - De watersnoodramp van 1953 wordt zaterdag herdacht. De koningin is hiertoe opGoeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland aanwezig bij de nationale herdenking.Vanaf 12.10 uur wordt hiervan een verslag uitgezonden op Nederland 2.

In Oude Tonge woont de Koningin de herdenkingsbijeenkomst bij en legt zij eenkrans bij het monument op de begraafplaats voor slachtoffers van de ramp. InOuwerkerk bezichtigt zij het Monument Watersnoodramp 1953 van beeldendkunstenaar Gust Romijn. Daarna bezoekt zij het Museum Watersnoodramp 1953, enspreekt zij met slachtoffers en nabestaanden uit de door de ramp getroffengebieden in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. De demissionairMinister-president, Jan Peter Balkenende, zal eveneens de nationale herdenkingbijwonen.

Springvloed gecombineerd met zware stormen

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 was sprake vanspringvloed gecombineerd met een storm met windkracht 11 tot 12 uit hetnoord-noordwesten. Langs de kust traden windstoten van 135 kilometer per uurop. Al voordat het vloed was ging het op vele plaatsen fout. Rond 2.00 uur kwamhet water voor het eerst over de dijken en vanaf 3.00 uur begonnen die tebreken. Grote gebieden in de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabantwerden overvallen door het hoge water. Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkeeen Tholen overstroomden in de uren en dagen die volgden vrijwel geheel. Opdinsdag 3 februari kwam de hulpverlening op gang.

Herdenkingsbijeenkomst

Bij de ramp kwamen 1835 mensen om het leven. De ramp wordt volgend jaar,vijftig jaar na dato, op tal van manieren herdacht. Naast de nationaleherdenking op 1 februari wordt het hele jaar aandacht besteed aan de ramp en degevolgen ervan, onder meer via boeken, films, tentoonstellingen en symposia. Inseptember organiseren de drie betrokken provincies een herdenkingsbijeenkomstwaarbij de (inter-)nationale hulpverleners worden bedankt.