DEN HAAG - Nederland zal een substantieel deel van de plaatsen die beschikbaar zijn voor hervestiging van vluchtelingen reserveren voor Irakezen. Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) dinsdag gezegd in Genève.

Zij sprak daar een conferentie toe van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Nederland laat jaarlijks vijfhonderd personen toe in het kader van een herhuisvestigingsprogramma van de UNHCR. Ondanks de beperkte omvang, kan de hulp volgens Albayrak van groot belang zijn.

Door de meest kwetsbare vluchtelingen uit Irak op te nemen, worden de betrokken Irakezen zelf geholpen en komt er voor andere vluchtelingen ruimte vrij voor opvang in de regio.

De staatssecretaris bekijkt of zij de meest kwetsbare groepen in Irak ook op andere wijze kan helpen. Dat gaat zij doen aan de hand van lopende onderzoeken naar hun behoeften.

De stroom vluchtelingen die op gang is gekomen door de oorlog in Irak zwelt nog elke dag aan. Hierdoor zijn grote problemen ontstaan met de opvang van ontheemden in Irak en de omliggende landen.

Diverse mensenrechten- en vredesorganisaties hebben Nederland opgeroepen om meer te doen voor Iraakse vluchtelingen. De vredesorganisaties IKV, Pax Christi, Cordaid, Hivos en Stichting Vluchteling hebben het kabinet er vorige maand nog nadrukkelijk op gewezen dat Nederland politieke steun heeft verleend aan de inval in Irak, die de oorzaak vormt voor de stroom vluchtelingen.

Het kabinet heeft begin deze maand een beschermingsmaatregel ingesteld voor asielzoekers uit Midden- en Zuid-Irak. Zij vallen voortaan onder de categoriale bescherming, wat hen voor uitzetting behoedt.